Vakhoswine.Ge


555-12-23-34 ვახტანგ ბერუაშვილიჯვარი

 

ჯვარი – 1970 წლის მონაცემებით, ცალკეულ ძირებად გვხვდებოდა მცხეთის, გორისა და კასპის რაიონებში, ამჟამად კი კოლექციებშია დაცული.

წარმოშობა: ქართლი.

ფოთოლი დიდი ზომის, სამ-ხუთნაკვთიანი, საშუალოდ დანაკვთული, ქვედა მხარეს ხშირი ჯაგრისებრი ბუსუსით. ყვავილი ფუნქციონალურად მდედრობითია.

მტევანი საშუალო ზომის, კონუსური ფორმის, კუმსი. მარცვალი საშუალო ზომის და მომრგვალოა, თეთრი ფერის, დაფარული თხელი ცვილოვანი ფიფქით.


ჯვარი
60


მანავის მწვანე

 
მწვანე კახური — ქართული თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში. გეოგრაფიული დარაიონების მიხედვით ეკუთვნის კახეთის ვაზთა ჯიშთა ჯგუფს. ერთ-ერთი უძველესი ქართული საღვინე ჯიშია, რომელიც რქაწითელზე ადრე ჩამოყალიბდა. კახეთის მევენახეობის რაიონებში ყურძენი სრულ სიმწიფეში შედის სექტემბრის მეორე ნახევრიდან. კახური მწვანის ჯიშიდან დგება მაღალხარისხიანი კლასიკური (ევროპული) და კახური ტრადიციული (ქვევრის) ღვინოები, როგორც სუფრის, ასევე მხარისა და ადგილწარმოშობის. 1885 წლის ერთი ცნობის მიხედვით (ვ. გეევსკი, გ. შარერი) მწვანიდან საუკეთესო ღვინო დგებოდა ახმეტაში ნინო ჩოლოყაშვილის, ხორხელში კი თამარ ანდრონიკაშვილის ზვრებში მოწეული მწვანე კახურიდან. გარკვეული რაოდენობით მწვანეს ძალზე ხშირად უმატებენ რქაწითელს, მეტი სურნელისა და სინაზისათვის, თუმცა ბოლო წლებში განსაკუთრებით იმატა კახეთის სხვადასხვა რეგიონში მოწეული მწვანედან დაყენებულმა ქვევრის ღვინოებმა.

მწვანე


ქისი

 

ქართული თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიში. გავრცელებულია აღმოსავლეთ საქართველოში, ისიც ადგილობრივ, კახეთის ვაზის ჯიშთა ჯგუფს მიეკუთვნება. მეცნიერთა აზრით. ქისს შუალედური ადგილი უჭირავს მწვანესა და რქაწითელს შორის, ზოგიერთი მას ამ ორი ჯიშის ბუნებრივ ჰიბრიდად მიიჩნევს. საშუალო პერიოდისაა. შედარებით მცირემოსავლიანი. მისგან დგება კლასიკური (ევროპული) და კახური ტრადიციული (ქვევრის) ღვინოები.


მისგან მზადდება მაღალი ხარისხის ევროპული, კახური ტრადიციული, ბუნებრივი ნახევრად ტკბილი, შემაგრებული და სადესერტო ღვინოები. ევროპული წესით დაყენებული ღვინო ღია ჩალისფერია, ჯიშური სასიამოვნო არომატითა და ნაზი ჰარმონიული გემოთი, ხოლო კახური წესით დაყენებული ღვინო უფრო მუქია და სხეულიანი. ჯიში საშუალო სიმწიფის პერიოდისაა. ყურძნის წვენში შაქარი შეადგენს 20,0-22,0%-ს, ხოლო მჟავიანობა - 7,7-8,5 გ/ლ-ს. მოსავლიანიბა 55-80ც/ჰა. მდგრადობა სოკოვანი დაავადებების მიმართ, შედარებით სუსტია.

ქისი


Vakhoswine.Ge

ვახტანგ ბერუაშვილის საოჯახო მარანი,ჩვენი მარანი მდებარეობს თბილისთან ახლოს თიანეთის გზატკეცილზე სოფელ:ლელუბანში.555-12-23-34 ვახტანგ ბერუაშვილი